«Το όραμα μας είναι η προώθηση των αυθεντικών ελληνικών και μεσογειακών γεύσεων σε όλο τον κόσμο»

Οι Αξίες μας

Ομαδικότητα
Στηρίζουμε ο ένας τον άλλον και λειτουργούμε ως σύνολο
Συζητάμε τις διαφορετικές απόψεις και στην συνέχεια υποστηρίζουμε τις αποφάσεις

Συνεργασία
Στοχεύουμε στο αμοιβαίο όφελος και στη δημιουργία αξίας για όλους
Δημιουργούμε κλίμα εμπιστοσύνης, με σεβασμό στους συνεργάτες μας

Ευελιξία
Λειτουργούμε με ταχύτητα και ευελιξία
Αναζητούμε και τολμάμε τις νέες ιδέες

Αξιοπιστία
Κρατάμε το λόγο μας στο συμφωνημένο χρόνο
Φέρνουμε το αποτέλεσμα

Στόχευση στο εξαιρετικό
Σχεδιάζουμε τις ενέργειες μας
Βελτιώνουμε συνεχώς τον τρόπο που δουλεύουμε


Η Ομάδα μας

ΕΣΠΑ BANNER
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font