Δέσμευση στην Ποιότητα

Certificate Logos

Οι πελάτες μας, μας εμπιστεύονται το όνομα και την καλή τους φήμη και οι καταναλωτές μας, μας εμπιστεύονται για τη συνέπειά μας σε ένα ποιοτικό προϊόν, ασφαλές και νόστιμο!

Λαμβάνουμε αυτήν την ευθύνη πολύ σοβαρά και η πρωταρχική μας δέσμευση είναι στην ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων μας.

Η υπερσύγχρονη παραγωγική μας μονάδα λειτουργεί με βάση τις υψηλότερες προδιαγραφές υγιεινής, διατροφικής ασφάλειας και βιομηχανικής ακεραιότητας.

Η ομάδα των τεχνολόγων τροφίμων μας επιβλέπει προσεκτικά κάθε πτυχή της παραγωγής και των διαδικασιών συμμόρφωσης προμηθευτών.

Πιστοποιήσεις

 • ISO 22000 (HACCP) Pdf Icon
 • IFS Food: Higher Level Pdf Icon
 • BRC Global Standard Food, Classification: AA+ Pdf Icon Pdf Icon
 • Πιστοποίηση Βιολογικής Παραγωγής σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) 834/2007 Pdf Icon
 • Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA) 4pillar

Πολιτική για τη Βία & Παρενόχληση στην Εργασία Pdf Icon
ΕΤΙ base code pdf
Κώδικας Ηθικής Pelopac ABEE  pdf

Εξαιρετικές Πρώτες Ύλες

Η βάση για όλα τα προϊόντα μας είναι η υψηλότατη ποιότητα πρώτων υλών, από αξιόπιστες πηγές.

Έχουμε αναπτύξει ένα ισχυρό δίκτυο έμπιστων, καταρτισμένων προμηθευτών για τις βασικές μας πρώτες ύλες, σε όλες τις ελαιοπαραγωγούς περιοχές της Ελλάδος, καθώς και σε άλλες περιοχές.

Διατηρούμε στενές σχέσεις με τους προμηθευτές μας, επενδύοντας σημαντικά στην ανάπτυξή τους, εκπαιδεύοντάς τους σύμφωνα με τις προδιαγραφές μας, παρέχοντας τεχνογνωσία και παραμένοντας σε συνεργασία μαζί τους στους τομείς ανάπτυξης νέων προϊόντων, νέων τεχνολογιών και βιώσιμων πρακτικών.

Ανώτερα διευθυντικά μας στελέχη διαχειρίζονται προσωπικά την προμήθεια όλων των ελιών μας, καθώς και τις σχέσεις με τους σημαντικότερους προμηθευτές μας.

Υποστηρίζονται από το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας, το οποίο συνεχώς διενεργεί ελέγχους των εγκαταστάσεων των προμηθευτών, ως προς τις πιστοποιήσεις και τη συμμόρφωση σε αυτές.

Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Εταιρική Διοίκηση

Πιστεύουμε ότι είναι ευθύνη μας να συνεισφέρουμε ουσιαστικά στη γενική κοινωνική και περιβαλλοντική ευημερία και βιώσιμη ανάπτυξη.

Η PELOPAC είναι μέλος του SEDEX και υπόκειται σε ετήσιους SMETA 4 Pillar ελέγχους.

Τα προγράμματά μας για το περιβάλλον και την κοινωνική ευθύνη εστιάζουν στα εξής:

 • Έλεγχο και μείωση στα καύσιμα, στην ενέργεια, στο νερό, και στη διαχείριση πόρων και αποβλήτων
 • Ανακύκλωση νερού ψύξης και ανάκτηση της άλμης κατά την παραγωγή
 • Διαχείριση υγρών αποβλήτων
 • Ανακύκλωση μετάλλου, γυαλιού και αποβλήτων χάρτου
 • Ελαχιστοποίηση της σπατάλης τροφίμων
 • Υποστήριξη εκπαιδευτικών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων του Κολλεγίου Ανατόλια και της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής
 • Υποστήριξη της ευρύτερης κοινότητας μέσω του ‘Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αρωγής’ (χορηγός) και ‘Πολιτισμικής Εταιρείας Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος’ (εταίρος)
ΕΣΠΑ BANNER
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font