Ενισχύουμε το VentureGarden, υποστηρίζουμε νέους επιχειρηματίες!

Με μεγάλη μας χαρά ενισχύουμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιχειρηματικότητας VentureGarden που προσφέρεται δωρεάν σε επιχειρηματίες που θέλουν να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους.

ΕΣΠΑ BANNER
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font